eolymp
Problems

Кількість дільників (Функція)

Кількість дільників (Функція)

Задано ціле число n. Потрібно знайти кількість його дільників, не рахуючи 1 та самого числа n.

Написати функцію:

function CountDivisors(n: longint): longint; // Pascal

int CountDivisors(int n) // C++

def CountDivisors(n) // Python

яка повертає кількість дільників числа n.

Вхідні дані

Функція приймає через параметри одне ціле число число n (2 ≤ n < 231).

Вихідні дані

Функція повертає одне число - кількість дільників числа n.

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB
Input example #1
2
Output example #1
0