eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Problems

Kvadrat

Kvadrat

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB

n x n ölçülü ulduzlardan ibarət kvadrat çap edən proqram tərtib edin.

Input data

Bir tam ədəd n (1 ≤ n ≤ 50) - kvadratın ölçüsü verilir.

Output data

Çıxışa n x n ölçülü ulduzlardan ibarət kvadrat verin.

Examples

Input example #1
1
Output example #1
*
Input example #2
3
Output example #2
***
***
***