eolymp
Problems

Сума елементів двохвимірного масиву

Сума елементів двохвимірного масиву

Дано двохвимірний масив розміром n x m. Знайти суму його елементів.

Вхідні дані

В першому рядку вхідних даних записано два числа n та m, кількість рядків та кількість стовпців відповідно. Далі записано n рядків по m чисел - елементи масиву.

Вихідні дані

Виведіть одне число суму елементів масиву

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB
Input example #1
4 5
1 3 2 4 5
4 2 7 6 5
9 2 3 5 1
7 8 1 7 2
Output example #1
84
Author Жуковський Сергій Станіславович
Source Джерело Серія задач "Абетка програмування"