eolymp
Problems

Сума додатних елементів у непарних рядках

Сума додатних елементів у непарних рядках

Дано двохвимірний масив розміром n x m. Знайти суму додатних елементів у непарних рядках двохвимірного масиву.

Вхідні дані

В першому рядку вхідних даних записано два числа n та m(1 ⩽ n,m ⩽ 100), кількість рядків та кількість стовпців відповідно. Далі записано n рядків по m чисел - елементи масиву. Нумерація елементів починеється з 1.

Вихідні дані

Виведіть одне число, відповідь до задачі.

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB
Input example #1
4 5
1 3 2 4 5
4 2 7 6 5
9 2 3 5 1
7 8 1 7 2
Output example #1
35
Author Жуковський Сергій Станіславович
Source Джерело Серія задач "Абетка програмування"