eolymp

Статьи

Страница Михаила Медведева

Страница Михаила Медведева

Курс С++ для начинающих

Курс ведет Жуковский Сергей Станиславович

Паскаль: экспресс-курс олимпиадного бойца

Раздел ведет Присяжнюк Анатолий Васильевич

Алгоритмика в примерах, задачах и указаниях

Электронный учебник Михаила Медведева

Методичні рекомендації щодо підготовки до олімпіади з інформатики

Пропонується методика підготовки учнів до розв’язування олімпіадних задач з інформатики. Наведена технологія аналізу задачі та її умови, побудови математичної моделі, реалізації алгоритму мовою програмування та тестування програми-розв’язку. Пропонується стратегія поведінки учня під час змагання.

Математичні основи розв'язування олімпіадних задач з інформатики

Нерідко під час розв'язування олімпіадних задач з інформатики виникають труднощі, пов'язані з математичним розв'язком задачі. Цей розділ саме і присвячений математиці. Матеріал, розміщений на ньому, стане в нагоді студентам та учням, під час розв'язування практичних задач. Розділ містить базові математичні факти, які найчастіше використовуються в задачах із спортивного програмування. Це такі розділи математики, як комбінаторика, теорія чисел, системи числення, геометрія, теорія ймовірностей, базові алгебраїчні поняття та лінійна алгебра. Перевагою даного розділу є те, що до деяких фактів наведено їх реалізацію на мові програмування Pascal.

Методи розв'язування задач

Розділ «методи розв’язування задач» містить основні алгоритми та базові знання, які найчастіше використовується для розв’язування олімпіадних задач

Курс олимпийца

Раздел содержит перечень основных задач, которые отсортированы по уровням сложности и категориям.