eolymp
Соревнования

Ukrainian Olympiad in Informatics, I Stage

Шахівниця

Дано шахівницю $8\times 8$. \begin{center} \includegraphics[width=5.25cm, height=5.25cm, bb=0 0 200 200]{https://static.e-olymp.com/content/54/54ffaa5e40616509b49a96ed5f914fc4acb7e7a5.png} \end{center} Дано координати клітини, визначіть її колір. \InputFile Перший рядок містить два символи: перший~--- літера від <<\t{A}>> до <<\t{H}>>, а другий~--- цифра від <<\t{1}>> до <<\t{8}>>. \OutputFile Виведіть <<\t{BLACK}>>, якщо клітина чорна; інакше~--- виведіть <<\t{WHITE}>>.
Лимит времени 1 секунда
Лимит использования памяти 256 MiB
Входные данные #1
A1
Выходные данные #1
BLACK
Входные данные #2
G4
Выходные данные #2
WHITE
Входные данные #3
B7
Выходные данные #3
WHITE
Автор Anton Tsypko
Источник Ukrainian Olympiad in Informatics 2020/2021, I stage