eolymp
bolt
Попробуйте наш новый интерфейс для отправки задач
Задачи

Нова гра

Нова гра

Лимит времени 1 секунда
Лимит использования памяти 64 MiB

Як відомо, студенти навчаються тільки під час сесії. А від сесії до сесії студенти живуть весело. Так студенти факультету кібернетики вирішили оголосити війну комп’ютерним іграм і …, почали розробки нової настільної захоплюючої гри "Числове лото". У грі використовується деяка кількість квитків. Квиток представляє собою аркуш паперу з виписаними підряд натуральними числами, які належать деякому цілочисельному інтервалу [L, R]. У наведеному нижче прикладі для квитка зL=2, і R=10 виписані числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Гра проходить у кілька раундів таким чином: у першому раунді ведучий завжди називає число 2. У кожному наступному раунді, ведучий називає число на одиницю більше, чим число, назване у попередньому раунді. Гравець у кожному раунді після названого ведучим числа і викреслює у своєму квитку такі числа, які діляться на і без залишку. Зауважимо, що гравець викреслює із квитка тільки ті числа, які не були викреслені раніше. Квиток грає до тих пір, поки у квитку залишається хоча б одне не викреслене число

У якості прикладу розглянемо квиток для L=2 і R=10, тобто квиток з числами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ведучий називає число 2 у першому раунді, після цього гравець викреслює числа 2, 4, 6, 8, 10, не викресленими залишаються числа 3, 5, 7, 9. Далі ведучий називає число 3 у другому раунді, гравець викреслює числа 3 і 9, залишаються числа 5 і 7. Далі ведучий називає число 4 у третьому раунді - гравець нічого не викреслює, число 5 у четвертому раунді - гравець викреслює число 5. У п’ятому раунді ведучий називає число 6 і гравець нічого не викреслює, і у шостому раунді після названого ведучим числа 7 гравець закреслює останнє число 7. Таким чином, гра даного квитка завершується. Число пройдених раундів даним квитком рівна 6.

Ваше завдання по заданому квитку визначити максимальну кількість раундів, яку грає даний квиток.

Входные данные

Єдиний рядок містить два цілих числа L і R (2 ≤ L ≤ R ≤ 10^9) відповідно.

Выходные данные

Виведіть одне ціле число – максимальну кількість раундів, яку грає даний квиток.

Пример

Входные данные #1
2 10
Выходные данные #1
6
Источник ACM-ICPC Ukraine 2015, Перший етап Україна, 25 квітня 2015 року