eolymp
Задачи

КРАН

КРАН

На складі, що має лише один кран, зберігаються N вантажів. Час, необхідний для завантаження та вивезення зі складу k -го вантажу, становить Т[k] годин, а вартість його перебування на складі – В[k] гривень за годину (k=1..N). Оплата припиняється на момент повного вивезення вантажу. В якому порядку повинен працювати кран, щоб сумарна вартість зберігання вантажів на складі була мінімальною?

Вхідні дані:

В першому рядку знаходиться ціле число N – кількість вантажів (_1 ≤ N ≤ 100_ ). У другому і третьому по N натуральних чисел – час відвантаження Т[1..N] та вартість зберігання B[1..N] відповідно. Числові значення натуральні, менші 100. Вихідні дані: Одне число - найменша вартість.

Пояснення:

Спочатку за _2 год_. вивозимо перший вантаж, оплата _2 * (8 + 6 + 3) = 34_ , далі третій вантаж за _1 * (6 + 3) = 9_ , на кінець за _4 год_. другий, оплата _4 * 6 = 24_ . Разом _34 + 9 + 24 = 67_ .

Лимит времени 1 секунда
Лимит использования памяти 64 MiB
Входные данные #1
3
2 4 1 
8 6 3
Выходные данные #1
67
Источник III етеп Всеукраїнської олімпіади з інформатики в Житомирській обл. 2016-2017 р