eolymp
Змагання

Lesson 6. October 8 - 14. Char arrays

Префікси підрядка

Префіксом рядка S назвемо будь який підрядок виду S[1..k], k ≤ size(S) (size(S) - довжина рядка). Префікс може бути як пустим, так і співпадати із самим рядком. Якщо префікс не є пустим і не співпадає із рядком S, то його називають власним префіксом рядка S. Напишіть програму, яка виводить кількість префіксів та всі власні префікси підрядка S[i..j] у порядку зростання їх довжин.

Вхідні дані

Перший рядок містить рядок S, довжина якого не перевищує 100. У другому рядку записані два індекси i та j (1і ≤ size(S), 1j ≤ size(S)).

Вихідні дані

У першому рядку вивести кількість префіксів підрядка S[i..j]. У наступних рядках вивести усі власні префікси даного підрядка. Формат вихідних даних подано у прикладі.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
abracadabra
2 5
Вихідні дані #1
5
b
br
bra