eolymp
Змагання

October 7 - BMTK Programming School, High League

Просте додавання

Визначимо наступну рекурсивну функцію F(n):

prb1517-1

Визначимо функцію S (p, q) наступним чином:

prb1517-2

За заданими p та q необхідно обчислити S (p, q).

Вхідні дані

Складається з декількох тестів. Кожен рядок містить два невід'ємних цілих числа p та q (pq), відокремлених пропуском. p та q є 32-бітними знаковими цілими. Останній рядок містить два від'ємні цілі числа та не обробляється.

Вихідні дані

Для кожної пари p та q в окремому рядку вивести значення S (p, q).

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 122.17 MiB
Вхідні дані #1
1 10
10 20
30 40
-1 -1
Вихідні дані #1
46
48
52