eolymp
Змагання

Lesson 8. October 22 - 28. Recursive functions. Two dimentional arrays.

Половина

Напишіть програму, яка заповнює масив n × n наступним чином: на побічній діагоналі стоять нулі, вище діагоналі двійки, нижче одиниці.

Вхідні дані

Задане натуральне число n (n20).

Вихідні дані

Виведіть масив, заповнений за вказаним правилом.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3
Вихідні дані #1
220
201
011