eolymp
Змагання

Exponentiation

Піднесення до степеня

За трьома натуральними числами x, n та m обчислити значення xn mod m.

Вхідні дані

В одному рядку задано три натуральні числа x, n, m (1x, m109, 2n107).

Вихідні дані

Вивести xn mod m.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
2 3 100
Вихідні дані #1
8