eolymp
Змагання

Week 4: November 30 – December 6. While Loop. Part 1

Периметр трикутника

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB

За заданим довжинах сторін трикутника знайдіть його периметр.

Вхідні дані

Складається з декількох тестів. Кожен рядок містить довжини трьох сторін трикутника. Довжини сторін - додатні дійсні числа.

Вихідні дані

Для кожного тесту вивести в окремому рядку периметр трикутника з 4 десятковими знаками.

Приклад

Вхідні дані #1
6.23 5.123 7.32141
2.12 4 3.012
3 3 3.033
Вихідні дані #1
18.6744
9.1320
9.0330