eolymp
Змагання

Week 4: November 30 – December 6. While Loop. Part 1

Матриця

Задано два натуральних числа n і m. Вивести матрицю, що складається з n рядків та m стовпчиків, заповнену натуральними числами від 1 до n * m, як показано у прикладі.

Вхідні дані:

Два натуральних числа n та m (1n, m100).

Вихідні дані:

Вивести шукану матрицю.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
2 3
Вихідні дані #1
1 2 3
4 5 6
Автор Матвійчук Сергій Володимирович
Джерело Серія задач "Абетка програмування"