eolymp
Змагання

Week 8: December 28 - January 10. Functions. Part 1

Функція - 3

Реалізуйте функцію f(x, y) = x2 + sin(x * y) - y2.

Вхідні дані

Кожний рядок містить два дійсних числа x та y.

Вихідні дані

Для кожного тесту вивести в окремому рядку значення функції f(x, y) з чотирма десятковими знаками.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
2.234 2.12
10 23
56.1 0.012
23.26 5.1
Вихідні дані #1
-0.5034
-429.6161
3147.8333
514.3327
Автор Михайло Медведєв
Джерело Мова програмування С