eolymp
Змагання

Week 8: December 28 - January 10. Functions. Part 1

Сортування за спаданням

Відсортуйте масив цілих чисел у порядку незростання.

Вхідні дані

Перший рядок містить число n (1n1000), другий рядок - n цілих чисел, які за модулем не перевищують 2 * 109.

Вихідні дані

Вивести задані числа у порядку незростання.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
5
9 2 7 1 2
Вихідні дані #1
9 7 2 2 1