eolymp
Змагання

Week 9: January 11 - 17. Pointers. References

Більші за середнє арифметичне

Дано масив з n цілих чисел. Знайти суму та кількість чисел, які більші за середнє арифметичне елементів масиву.

Вхідні дані

В першому рядку записано число n. В наступному рядку записано n цілих чисел. Усі числа не перевищують за модулем 100.

Вихідні дані

Вивести суму та кількість чисел, які більші за середнє арифметичне елементів масиву.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
5
1 6 2 6 3
Вихідні дані #1
12 2