eolymp
Змагання

PP2. Week 3: March 15 - 21

Кут між векторами

Обчислити кут між двома векторами.

Вхідні дані

Чотири цілих числа - координати двох ненульових векторів. Усі вхідні числа не перевищують за модулем 10000.

Вихідні дані

Вивести одне число - величину неорієнтовного кута між векторами з точністю 5 десяткових знаків. Число, що виводиться, має належати інтервалу [0; π].

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 122.17 MiB
Вхідні дані #1
2 1 3 5
Вихідні дані #1
0.56673