eolymp
Змагання

Graph representation

Міста і дороги

У галактиці "Milky Way" на планеті "Neptune" є n міст, деякі з яких з'єднані дорогами. Імператор "Maximus" галактики "Milky Way" вирішив провести інвентаризацію доріг на планеті "Neptune". Але, як виявилось, він не дуже добре знає математику, тому він просить вас порахувати кількість доріг.

Вхідні дані

У першому рядку записано число n (0n100). У наступних n рядках записано по n чисел, кожне з яких є або одиничкою або нуликом. Причому, якщо у позиції (i, j) квадратної матриці стоїть одиничка, то i-те та j-те міста з'єднані дорогами, а якщо нулик, то не з'єднані.

Вихідні дані

Вивести одне число - кількість доріг на планеті "Neptune".

prb992.gif

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
5
0 1 0 0 0 
1 0 1 1 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0
Вихідні дані #1
3