eolymp
Змагання

Graph representation

Повний граф

Неорієнтовний граф називається повним, якщо довільна пара його різних вершин з'єднана хоча б одним ребром. Для заданого списком ребер графа перевірте, чи є він повним.

Вхідні дані

На вхід подаються кількість вершин n (1n100) та кількість ребер m (1m10000). Далі йдуть m пар чисел - ребра графа.

Вихідні дані

Виведіть YES, якщо граф є повним, і NO у протилежному випадку.

prb3987.gif

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3 3
1 2
1 3
2 3
Вихідні дані #1
YES
Вхідні дані #2
5 18
1 2
1 3
1 3
1 4
1 4
1 4
1 5
1 5
2 3
2 4
2 4
2 5
3 4
3 4
3 4
3 5
3 5
4 5
Вихідні дані #2
YES