eolymp
Змагання

Graph representation

Кількість висячих вершин 1

Задано простий неорієнтовний незважений граф. Потрібно підрахувати кількість висячих вершин. Вершина називається висячою, якщо її степінь дорівнює 1.

Вхідні дані

У першому рядку знаходиться число n (1n1000). У наступних n рядках знаходиться матриця суміжності.

Вихідні дані

Виведіть кількість висячих вершин у графі.

prb5080.gif

Ліміт часу 3 секунди
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
2
0 1
1 0
Вихідні дані #1
2
Вхідні дані #2
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Вихідні дані #2
0