eolymp
Змагання

PP1 Week 1 Contest 2

Перестановка цифр двузначного

Дано двозначне натуральне число. Вивести число, отримане при перестановці його цифр.

Вхідні дані

Одне двозначне натуральне число n (10n99).

Вихідні дані

Вивести число, отримане при перестановці цифр числа n.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
83
Вихідні дані #1
38
Джерело Ramin Textbook Z1.3