eolymp
Змагання

PP1 Week 1 Contest 2

Integer

Створіть клас Integer відповідно до наступної діаграми класів:

prb7491.gif За заданими трьома числами a, b, c обчисліть значення виразу (a * 7 + b - 2) * (a - c + 5).

interface MyNumber
{
 public long getValue();
 public MyInteger Add(long a);
 public MyInteger Add(MyInteger a); 
 public MyInteger Minus(long a);
 public MyInteger Minus(MyInteger a);
 public MyInteger Multiply(long a);
 public MyInteger Multiply(MyInteger a);
 public MyInteger Divide(long a);
 public MyInteger Divide(MyInteger a); 
}

class MyInteger implements MyNumber
{
 private long n;
 MyInteger(long n){
  ...
 }
  ...
}

Вхідні дані

Один рядок містить три числа a, b, c які не перевищують за модулем 109.

Вихідні дані

Вивести значення виразу.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
1 2 3
Вихідні дані #1
21
Автор Михайло Медведєв
Джерело Object Oriented Design