eolymp

Клас Triangle

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB

Написати клас Triangle (трикутник), що містить цілочисельні поля координати вершин трикутника x1, y1, x2, y2, x3, y3.

Реалізувати конструктори:

  • по замовчуванню, що обнулює координати вершин трикутника;

  • з параметрами, що отримує координати вершин трикутника та ініціаліхує їх.

Реалізувати методи:

  • void Out() - виводить координати трикутника через пропуск та вкінці виводить перехід на новий рядок.

  • double area() - повертає площу трикутника;

  • double perimeter() - повертає периметр трикутника;

  • double inscribedRadius() - повертає радіус вписаного кола;

  • double describedRadius() - повертає радіус описаного кола;

Для перевірки Ви повинні здати тільки клас.

Реалізована перевірка мовою С++, С# та Java.

####Тестування

Тест 1. Перевірка конструктора з параметром та методу area().

Тест 2. Перевірка конструктора з параметром та методу perimeter()

Тест 3.Перевірка конструктора з параметром та методу describedRadius()

Тест 4 Перевірка конструктора з параметром та методу inscribedRadius()

Тест 5 Перевірка конструктора з параметром та методів area(), perimeter()

Тест 6 Перевірка конструктора з параметром та всіх методів обчислень.

Тест 7 Перевірка конструктора по замовчуванні та з параметрами та методу виведення.