eolymp

Class - тип трикутника

Написати клас Triangle (трикутник), що містить поля координати вершин трикутника цілого типу x1,y1,x2,y2,x3,y3.

Реалізувати конструктори:

  • по замовчуванню, що обнулює координати вершин трикутника;

  • з параметрами, що отримує координати цілого типу вершин трикутника і ініціалізує їх.

Реалізувати методи які перевіряють тип трикутника:

  • void Out() - виводить координати трикутника через пропуск і вкінці виводить перехід на новий рядок;

  • bool equilateral() - повертає true якщо трикутник рівносторонній в іншому випадку повертає false;

  • bool versatile() - повертає true якщо трикутник різносторонній в іншому випадку повертає false;

  • bool isosceles() - повертає true якщо трикутник рівнобедрений в іншому випадку повертає false;

  • bool rectangular() - повертає true якщо трикутник прямокутний в іншому випадку повертає false;

  • bool acute_angled() - повертає true якщо трикутник гострокутний в іншому випадку повертає false;

  • bool obtuse() - повертає true якщо трикутник тупокутний в іншому випадку повертає false.

Для перевірки Ви повинні здати тільки клас.

Реалізована перевірка мовою С++, Java.

Тестування

Тест 1. Перевірка конструктора з параметром та методу equilateral().

Тест 4,5 Перевірка конструктора з параметром та методу versatile()

Тест 2,3 Перевірка конструктора з параметром та методу isosceles()

Тест 6,7,8 Перевірка конструктора з параметром та методу rectangular()

Тест 9 Перевірка конструктора з параметром та методу versatile()

Тест 10-13 Перевірка конструктора з параметром та методу acute_angled().

Тест 14-15 Перевірка конструктора з параметрами та методу obtuse().

Тест 16-18 Перевірка конструктора з параметрами та всіх методів.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB