eolymp

Class Data - операції над датами.

Написати клас Data (дата), що містить поля - day, month, year.

Реалізувати канструктори:

  • конструктор по замовчуванню, що надає даті значення 01.01.1900;

  • конструктор з параметрами, що отримує три цілі значення типу int(день, місяць, рік) і ініціалізує відповідні поля.

Коректність дати перевіряти не потрібно, гарантується введення коректної дати. (Рік можливий від 0 до 2050 ).

Реалізувати метод:

  • void OutDataddmmyyyy() - який виводить дату у форматі дд.мм.рррр, наприклад 02.03.2019;

Перевантажити операції:

  • ++ збільшення дати на 1 день (перевантажити випадки с++ та ++с);

  • -- зменшення дати на 1 день(перевантажити випадки с-- та --с);

Операції порівняння:

  • == - перевірка на рівність двох дат (повертає true/false);

  • != - перевірка на нерівність двох дат (повертає true/false);

  • (більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює. Повертає true/false);

Для перевірки Ви повинні здати тільки клас.

Реалізована перевірка мовою С++.

Тест 1,5,6. Перевірка конструктора по замовчуванню та з параметром Data(int ,int, int ) і метод OutDataddmmyyyy(), та метод a++.

Тест 2 Перевірка конструктора по замовчуванню та з параметром Data(int ,int, int ) і метод OutDataddmmyyyy(), та метод ++a.

Тест 3,7 Перевірка конструктора по замовчуванню та з параметром Data(int ,int, int ) і метод OutDataddmmyyyy(), та метод a--.

Тест 4,8 Перевірка конструктора по замовчуванню та з параметром Data(int ,int, int ) і метод OutDataddmmyyyy(), та метод --a.

Тест 9,10,11 Перевірка конструктора по замовчуванню та з параметром Data(int ,int, int ) і метод OutDataddmmyyyy(), та метод a++ на весь календарний рік.

Тест 13,14 Перевірка конструктора по замовчуванню та з параметром Data(int ,int, int ) і метод OutDataddmmyyyy(), та метод a-- на весь календарний рік.

Тест 14-16 Перевірка конструктора по замовчуванню та з параметром Data(int ,int, int ) і метод OutDataddmmyyyy(), та всі операції порівняння.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB