eolymp
Змагання

АСМ for students of Georgian Technical University

Дивні числа

Одного разу один фінансіст задумався над наступним питанням - чи можливо маючи від'ємні сумарні показники по кожному інтервалу місяців однієї і тієї ж довжини деякого звітного періоду, тим не менше, за підсумковими результатами цього ж звітного періоду мати позитивий показник.

Наша задача – допомогти йому у цьому. Потрібно написати програму, яка для заного додатнього числа N визначить загальну кількість чисел, які мають вище вказану властивість для звітного періоду довжиною N. Тобто для заданого N потрібно знайти кількість таких цілих чисел n для кожного з яки можна скласти послідовність довжини N, сума членів якої додатня, але кожен відрізок довжини n у сумі дає від'ємне число.

Вхідні дані

Єдиний рядок вхідного файлу містить число N (1N2·1010).

Вихідні дані

У вихідному файлі єдине число – відповідь до задачі.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
2
Вихідні дані #1
0