eolymp
Змагання

Техника двух указателей

Сума двух

Дано масив A, відсортований за зростанням, що містить n цілих чисел. Визначте, чи існує в ньому такая пара чисел (Ai, Aj), i < j, сума яких дорівнює x.

Вхідні дані

Перший рядок містить два цілих числа n (n105) і x (x106). Другий рядок містить n цілих невідємних чисел, кожне з яких не більше 106.

Вихідні дані

Виведіть "YES" якщо така пара елементів існує, в іншому випадку "NO".

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
10 13
1 3 5 6 8 10 11 11 11 16
Вихідні дані #1
YES
Вхідні дані #2
8 61
5 5 8 12 16 21 44 50
  
Вихідні дані #2
NO
Автор Михаил Медведев