eolymp
Змагання

Техника двух указателей

ABCDEF

Є множина S цілих чисел від -30000 до 30000 (включно).

Знайти загальну кількість шестірок (a, b, c, d, e, f) : a, b, c, d, e, fTM_inS, d0, які задовольняють рівність:

(a * b + c) / d - e = f

Вхідні дані

Перший рядок містить ціле число n (1n100) - розмір множини S. Елементи множини S задані у другому рядку. Усі числа множини S різні.

Вихідні дані

Вивести загальну кількість шуканих шестірок.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3
5 7 10
Вихідні дані #1
10