eolymp
Змагання

Полный перебор

А+Б=С?

Петрику нудно вирішувати простенькі задачки, де потрібно знаходити суму двох чисел, тому його викладачка програмування дала складнішу задачку, яка звучить наступним чином: Вам дано три цілі числа $a$, $b$ та $c$. Вам потрібно встановити, чи існує серед них таке число, яке дорівнює сумі двох інших чисел. \InputFile Перший рядок містить три цілі числа $a$, $b$ та $c$ ($0 \leq a, b, c \leq 100$). \OutputFile Виведіть <<\t{Yes}>>, якщо таке число є, інакше виведіть <<\t{No}>> (без лапок).
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 256 MiB
Вхідні дані #1
0 3 3
Вихідні дані #1
Yes
Вхідні дані #2
1 10 15
Вихідні дані #2
No
Вхідні дані #3
12 20 8
Вихідні дані #3
Yes
Автор Roman Derkach
Джерело Ukrainian Olympiad in Informatics 2020/2021, I stage