eolymp
Змагання

PP1 Week 2 Conditionals Part 1

Усередині інтервалу

Визначіть, чи належить число x інтервалу [a; b]. Число x належить інтервалу [a; b], якщо axb.

Вхідні дані

Три цілих числа x, a, b, за модулем більші 109.

Вихіні дані

Вивести "YES", якщо число x належить інтервалу [a; b]. Інакше вивести "NO".

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
4 2 6
Вихідні дані #1
YES
Вхідні дані #2
5 10 15
Вихідні дані #2
NO