eolymp
Змагання

Дерево Фенвика

Зміна на відрізку High

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB

Задано набір з n цілих чисел a[0], a[1], ..., a[n-1]. На початку усі ці числа рівні 0. Далі поступають запити на зміну та виведення. Для запиту на зміну задаються три числа l, r, d. За цим запитом до кожного з елементів a[i] (lir) необхідно додати значення d. Для запиту на виведення задається одне число i. За цим запитом потрібно вивести поточне значення елемента a[i].

Вхідні дані

У першому рядку задано два цілих числа n і m (1n10^6, 0m10^6), які позначають кількість елементів та кількість запитів відповідно. У наступних m рядках задаються запити. Запит на зміну задається рядком виду "A l r d" (0lr < n, |d| ≤ 10^3), запит на виведення - рядком "Q i" (0i < n). Усі числа цілі.

Вихідні дані

Для кожного запита на виведення виведіть у окремому рядку поточне значення відповідного елементу.

Приклад

Вхідні дані #1
10 6
A 3 7 1
Q 4
A 1 5 2
Q 4
Q 1
Q 6
Вихідні дані #1
1
3
2
1
Автор Неспірний В.М.