eolymp
Змагання

April 17 Graphs contest

Центр дерева

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB

Задано дерево. Знайдіть такі його вершини, для яких максимальна з відстаней до інших вершин дерева буде мінімальною.

Вхідні дані

У першому рядку задана кількість вершин дерева\:(1 \le n \le 30000). В інших n - 1 рядках задається дерево. При цьому в i-му рядку записано номер вершини — предка вершини i. Вершина з номером 1 є коренем дерева.

Вихідні дані

Виведіть номери усіх шуканих вершин у порядку зростання.

Приклад

Вхідні дані #1
9
1
2
2
4
4
3
3
8
Вихідні дані #1
2 3
Джерело 2005 Petrozavodsk, Orel STU & Udmurt SU Contest, September 1