eolymp
Задачі

Велика точність

опубліковано 25.09.15, 22:48:06

Написал код, заходит на 60%. Свои тесты все подбирал, ответ правильный. Дайте какой-то хитрый тест, потому что в голову ничего не лезет. Я уже и для отрицательный сделал... Не понимаю

опубліковано 23.11.17, 15:24:20

var a,b,c:integer; begin read(a); b:= a div 100; c:= a mod 10; if b > c then writeln(b) else if c > b then writeln(c); end. 88%

опубліковано 23.11.17, 21:55:07

Хто здає на Пітоні: напишіть будь ласка в приват

опубліковано 14.12.17, 10:15:52

var j, t, m, n, k:longint; a:array[0..1001] of integer; begin readln (m, n, k); t:=1; a[0]:=m div n; m:=(m mod n)*10; repeat a[t]:=m div n; m:=(m mod n)*10; inc(t); until t>k+1; if k=0 then begin writeln (a[0]); halt; end; write (a[0], '.'); for j:=1 to k do write (a[j]); writeln; end.

опубліковано 01.01.18, 16:26:55

fixed + setprecision(k) - <bold>C++</bold>

опубліковано 02.01.18, 19:14:54

include <bits/stdc++.h>

using namespace std; int main() { double a,b,c; cin>>a>>b>>c; cout<<fixed<<setprecision(c)<<a/b; }

опубліковано 09.03.18, 09:41:42

fixed + setprecision(k) = 30%

опубліковано 05.04.18, 12:12:47

Спочату зарахувало на 100%. А через деякий час той же розв'язок дає лише 20%???? Чому????

опубліковано 08.04.18, 18:25:52

Чи дасть тобі double 1000 цифр після коми? Я людина проста не виходить проста задача значить довга арифметика -_-

опубліковано 08.04.18, 18:29:04

Цікаво, чи є тест в стилі 2 3 100 ? -_-

опубліковано 03.12.18, 12:48:54

Для тих, у кого зараховує 0%, хоча власні тести здаються правильні, будьте певні, що після числа має бути переніс рядка "\n".

опубліковано 23.01.19, 20:36:32

7,8 і 10 не проходять, перевірку на 1000 робив, і це все таки довга арифметика

опубліковано 22.05.20, 22:32:34

Непонятно. 2/3 л=2 должно быть 0,67. Но 0,67 - ошибка, а 0,66 - правильно. Почему?

опубліковано 09.09.20, 11:05:50

При k = 0 и k = 1 обыкновенное округление. При k > 1 округление с недостатком. Нелогично. Автору строгий выговор!

опубліковано 28.11.21, 14:34:32

include <iostream>

using namespace std; int main() { int m, n, k, d; cin >> m >> n >> k; cout << m / n << "."; d = m % n; for(int i=0; i<k; i++) { d *= 10; cout << d / n; d %= n; } return 0; }

опубліковано 16.03.22, 15:48:37

эта задача из раздела большой математики, попробуйте такой тест: 1 10 100 у вас может быть вот так:
0.1000...55511151231257827021181583404541015625...000 до точек(...) нули после точек(...) нули

опубліковано 09.04.22, 08:29:26

a = input(); m, n, k = [int(inputop) for inputop in a.split(" ")]; def fix(p, k):; return f"{p:.{k}f}"; print(fix(m / n, k));

опубліковано 22.07.22, 12:41:43

include<bits/stdc++.h>

using namespace std; int main(){ long long i,m,n,k,d; cin>>m>>n>>k; cout<<m/n<<"."; d=m%n; for(i=0; i<k; i++){ d*=10; cout<<d/n; d%=n; }}//KazimliAyxan, thanks for code but I didn't understand the period.

опубліковано 27.11.22, 00:17:04

import math

m,n,k=map(int,input().split()) print(math.trunc(m / float(n)), end = '') print(".", end = '') d = m%n for i in range(0, k): d *= 10 print(math.trunc(d / float(n)), end = '') d = math.fmod(d, n)

print()

опубліковано 19.12.22, 20:20:04

include<bits/stdc++.h>

using namespace std; int main(){ double a,b,c; cin>>a>>b>>c; cout.precision(c); cout<<fixed<<a/b; }

опубліковано 25.12.22, 11:41:47

include <stdio.h>

include <math.h>

int main(){

long long int i, m, n, k, d, ratio1, ratio2;
scanf("%lld%lld%lld", &m, &n, &k);
ratio1=m/n;
printf("%lld.", ratio1);
 d=m%n;
 for(i=0; i<k; i++){
 d=d*10;
 ratio2=d/n;
 printf("%lld", ratio2); 
 d=d%n;

} return 0; }

//Isam, thanks for ideas. That's magnificent.

опубліковано 03.03.23, 09:47:10

include <iostream>

include <iomanip>

using namespace std;

int main() { int m, n, k; bool check = 1; cin >> m >> n >> k;

cout << m / n;
m = (m % n) * 10;
while (k--)
{
  if (check)
  {
    cout << ".";
    check = 0;
  }
  cout << m / n;
  m = (m % n)*10;
}

}

опубліковано 26.07.23, 12:14:58

include <bits/stdc++.h>

using namespace std; int main (){ double m,n,k; cin >> m >> n >> k; k = abs(k); cout << fixed << setprecision(k) << m/n << endl; return 0; } this end with 30%