eolymp
Задачі

Два кола - 2

Два кола - 2

На площині побудовано 2 кола, відповідно з центрами у точках O1(X1, Y1) та O2(X2, Y2) і радіусами R1 та R2.

Скільки різних точкок з цілочисельними координатами міститься у двох колах?

Вхідні дані

Координати центра та радіуси кіл: X1, Y1, R1, X2, Y2, R2. Всі вхідні дані цілі числа, що не перевищують за модулем 100.

Вихідні дані

Шукана кількість точок.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
4 4 4 9 4 2

Вихідні дані #1
60