eolymp
Задачі

Прохідний бал

Прохідний бал

Задано список учнів з вказуванням річних оцінок з усіх предметів. Для вступу до Школи Обдарлваних Дітей необхідно, щоб середній бал з усіх предметів був не нижчим, ніж k. Визначте, кого з перераховних учнів можуть зарахувати до цієї школи.

Вхідні дані

У першому рядку задано кількість учнів n (1n10000) у списку. Кожен з наступних n рядків має вигляд: прізвище та ім'я, кількість предметів mi (1mi50), які вивчав учень, а потім річні оцінки по кожному з цих предметів.

В останньому рядку задано єдине число k - прохідний бал. Прізвище та ім'я - рядки, які складаються не більше ніж з 20 латинських літер. Усі вхідні числа натуральні та не перевищують 109.

Вихідні дані

Виведіть список учнів, які можуть бути зараховані до школи. Дітей слід виводити в тому ж порядку в якому вони задані у вхідних даних.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3
Ivanov Ivan 2 7 9
Petrov Petr 1 7
Sidorov Sidor 2 10 8
8
Вихідні дані #1
Ivanov Ivan
Sidorov Sidor