eolymp
Задачі

Зсув нулів

Зсув нулів

Задана послідовність чисел. Переставте всі нулі в кінець послідовності, зберігши при цьому відносний порядок ненульових елементів.

Вхідні дані

Перший рядок містить кількість елементів n (1n100) в послідовності. Другий рядок містить n цілих чисел, які за модулем не перевищують 100.

Вихідні дані

Відсортуйте послідовність чисел так щоб всі її нулі були перенесені в кінець, а відносний порядок ненульових елементів не змінився.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
6
3 0 5 0 0 -4
Вихідні дані #1
3 5 -4 0 0 0
Вхідні дані #2
7
0 0 -4 3 0 1 0
Вихідні дані #2
-4 3 1 0 0 0 0