eolymp
bolt
Спробуйте наш новий інтерфейс для відправки розв'язків
Задачі

Мультиребра

Мультиребра

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB

Орієнтовний граф задано списком ребер. Перевірте, чи містить він мультиребра.

Вхідні дані

Перший рядок містить кількість вершин у графі n (1n100) та кількість ребер m (1m10000). Потім йде m пар чисел - ребра графа.

Вихідні дані

Виведіть YES, якщо граф містить мультиребра і NO у протилежному випадку.

Приклад

Вхідні дані #1
3 4
1 2
2 3
1 3
2 1
Вихідні дані #1
NO
Вхідні дані #2
3 4
1 2
2 3
1 3
2 3
Вихідні дані #2
YES