eolymp
bolt
Спробуйте наш новий інтерфейс для відправки розв'язків
Задачі

Простий стек

Простий стек

Ліміт часу 2 секунди
Ліміт використання пам'яті 128 MiB

Реалізуйте структуру даних "стек". Напишіть програму, яка містить опис стека та моделює работу стека, реалізувавши усі вказані методи. Програма зчитує послідовність команд і у залежності ві команди виконує ту чи іншу операцію. Після виконання кожної команди програма повинна вивести один рядок. Мможливі команди для програми:

  • push n — Додайте у стек число n (значення n задається після команди). Програма повинна вивести ok.

  • pop — Видаліть зі стеку останній елемент. Програма повинна вивести його значення.

  • back — Виведіть значення останнього елемента, не видаляючи його зі стеку.

  • size — Виведіть кількість елементів у стеці.

  • clear — Очистіть стек та виведіть ok.

  • exit — Виведіть bye та завершіть роботу.

Гарантується, що набір вхідних команд задовольняє наступним твимогам: максимальна кількість елементів у стеці у довільний момент не перевищує 100, усі команди pop та back коректні, тобто при їх виконанні у стеці міститься хоча б один елемент.

Вхідні дані

Кожен рядок містить одну команду.

Вихідні дані

Для кожної команди виведіть в окремому рядку відповідний результат.

Приклад

Вхідні дані #1
push 2
push 3
push 5
back
size
pop
size 
push 7 
pop 
clear 
size 
exit
Вихідні дані #1
ok
ok
ok
5
3
5
2
ok
7
ok
0
bye