eolymp
bolt
Спробуйте наш новий інтерфейс для відправки розв'язків
Задачі

Проста черга

Проста черга

Реалізуйте структуру даних "черга". Напишіть програму, яка містить опис черги і моделює роботу черги, реалізувавши усі вказані тут методи. Програма зчитує послідовність команд і у залежності від команди виконує ту чи іншу операцію. Після виконання кожної команди програма повинна вивести один рядк. Можливі команди для програми:

push n

Додати у чергу число n (значення n задається після команди). Програма повинна вивести ok.

pop

Видалити з черги перший елемент. Програма повинна вивести його значення.

front

Програма повинна вивести значення першого елементу, не видаляючи його з черги.

size

Програма повинна вивести кількість елементів у черзі.

clear

Программа должна очистить очередь и вывести ok.

exit

Програма повинна вивести bye і завершити роботу.

Гарантується, що набір вхідних команд задовольняє наступним вимогам: максимальна кількість елементів у черзі у довільний момент не перевищує 100, усі команди pop та front коректні, тобто при їх виконанні у черзі міститься хоча б один елемент.

Вхідні дані

Описані в умові. Див. також приклад вхідних даних.

Вихідні дані

Описані в умові. Див. також приклад вихідних даних.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
push 123
size
push -5
pop
exit
Вихідні дані #1
ok
1
ok
123
bye

Пояснення: Кількість елементів в усіх структурах даних не перевищує 10000, якщо про це не вказано окремо.