eolymp
bolt
Спробуйте наш новий інтерфейс для відправки розв'язків
Задачі

Черга необмеженого розміру

Черга необмеженого розміру

Реалізуйте структуру даних "\textit{черга}". Напишіть програму, яка містить опис черги та моделює роботу черги, реалізувавши усі вказані тут методи. Програма зчитує послідовність команд і у залежності від команди виконує ту чи іншу операцію. Після виконання кожної команди програма повинна вивести один рядок. Можливі команди для програми: \textbf{push n} Додати у чергу число \textbf{n} (значення \textbf{n} задається після команди). Програма повинна вивести \textbf{ok}. \textbf{pop} Видалити з черги перший елемент. Програма повинна вивести його значення. \textbf{front} Програма повинна вивести значення першого елемента, не видаляючи його з черги. \textbf{size} Програма повинна вивести кількість елементів у черзі. \textbf{clear} Програма повинна очистити чергу і вивести \textbf{ok}. \textbf{exit} Програма повинна вивести \textbf{bye} і завершити роботу. Розмір череги повинен бути обмежений лише розміром доступної оперативної пам'яті. Перед виконанням операцій \textbf{front} та \textbf{pop} програма повинна перевіряти, чи міститься у черзі хоча б один елемент. Якщо у вхідних даних зустрічається операція \textbf{front} чи \textbf{pop}, і при цьому черга порожня, то програма повинна замість числового значення вивести рядк \textbf{error}. \InputFile Описані в умові. Див. також приклад вхідних даних. \OutputFile Описані в умові. Див. також приклад вихідних даних.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 256 MiB
Вхідні дані #1
push 1
front
exit
Вихідні дані #1
ok
1
bye