eolymp
Задачі

Черга необмеженого розміру

Черга необмеженого розміру

Реалізуйте структуру даних "черга". Напишіть програму, яка містить опис черги та моделює роботу черги, реалізувавши усі вказані тут методи. Програма зчитує послідовність команд і у залежності від команди виконує ту чи іншу операцію. Після виконання кожної команди програма повинна вивести один рядок. Можливі команди для програми:

push n

Додати у чергу число n (значення n задається після команди). Програма повинна вивести ok.

pop

Видалити з черги перший елемент. Програма повинна вивести його значення.

front

Програма повинна вивести значення першого елемента, не видаляючи його з черги.

size

Програма повинна вивести кількість елементів у черзі.

clear

Програма повинна очистити чергу і вивести ok.

exit

Програма повинна вивести bye і завершити роботу.

Розмір череги повинен бути обмежений лише розміром доступної оперативної пам'яті. Перед виконанням операцій front та pop програма повинна перевіряти, чи міститься у черзі хоча б один елемент. Якщо у вхідних даних зустрічається операція front чи pop, і при цьому черга порожня, то програма повинна замість числового значення вивести рядк error.

Вхідні дані

Описані в умові. Див. також приклад вхідних даних.

Вихідні дані

Описані в умові. Див. також приклад вихідних даних.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 256 MiB
Вхідні дані #1
push 1
front
exit
Вихідні дані #1
ok
1
bye