eolymp
bolt
Спробуйте наш новий інтерфейс для відправки розв'язків
Задачі

Зростаюча підпослідовність

Зростаюча підпослідовність

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB

Задано n цілих чисел x_1, x_2, ..., x_n. Викресліть із них найменшу кількість чисел так, щоб ті, що залишились, йшли у порядку зростання.

Вхідні дані

У першому рядку знаходиться число n~(1 \le n \le 10^5). У другому рядку задані числа x_1, x_2, ..., x_n~(1 \le x_i \le 60000).

Вихідні дані

Виведіть у першому рядку кількість невикреслених чисел, у другому — самі невикреслені числа у початковому порядку. Якщо варіантів декілька, виведіть довільний.

Приклад

Вхідні дані #1
6
2 5 3 4 6 1
Вихідні дані #1
4
2 3 4 6