eolymp
Задачі

Парні від’ємні в матриці

Парні від’ємні в матриці

Задана матриця розміру n * n. Знайдіть кількість і суму її парних чисел, що менші нуля.

Вхідні дані

Перший рядок містить число n (1n100). Наступні рядки містять матрицю n * n. Елементи матриці по модулю не більше 100.

Вихідні дані

Виведіть в одному рядку кількість та суму парних негативних чисел в матриці.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3
4 -2 5
1 -4 -12
0 1 -3
Вихідні дані #1
3 -18