eolymp
Задачі

Сума дійсних

Сума дійсних

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB

Дано три дійсних числа. Знайдіть їх попарні суми.

Вхідні дані

Три дійсних числа x, y, z.

Вихідні дані

В одному рядку виведіть суми x + y, x + z та y + z з 4 десятковими знаками.

Приклад

Вхідні дані #1
1.2345 3.4566 -0.1236
Вихідні дані #1
4.6911 1.1109 3.3330