eolymp
Задачі

Цілочисельне множення

Цілочисельне множення

Дано три цілих числа a, b, c. Обчислити значення виразу a * b mod c.

Вхідні дані

Три цілих додатніх числа a, b, c (a, b, c < 263).

Вихідні дані

Вивести значення виразу a * b mod c.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
1000000000007 10000000000005 1000000000000003

Вихідні дані #1
74970000000035