eolymp
bolt
Спробуйте наш новий інтерфейс для відправки розв'язків
Задачі

Цукерки

Цукерки

У Сема є n цукерок, а в Юри m. Вони одночасно з'їдають по однiй своїй цукерцi доти, доки в кожного є принаймнi одна цукерка. Знайдiть, скiльки цукерок залишаться пiсля того, як вони зупиняться їсти цукерки.

Вхiдні дані

Два цiлi числа n та m (1n, m109) - кiлькiсть цукерок у Сема та Юри вiдповiдно.

Вихiдні дані

Виведiть кiлькiсть цукерок, якi залишаться.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
6 3
Вихідні дані #1
3
Вхідні дані #2
7 7
Вихідні дані #2
0
Джерело 2019 ACM, SEERC, 1/8 фiналу, 13 квiтня