eolymp
Задачі

N-значні числа

N-значні числа

Знайти кількість N-значних чисел, у яких сума цифр дорівнює їх добутку. Назвати найменше з чисел для даного N (N < 10).

Вхідні дані

Число N, яке не перевищує 10.

Вихідні дані

У вихідному файлі через пропуск вивести 2 числа: кількість чисел і найменше таке число.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
1
Вихідні дані #1
10 0