eolymp
Задачі

Формула Герона

Формула Герона

prb926 Задано сторони a, b`, c, d та діагональ f опуклого чотирикутника. Визначити площу чотирикутника, використовуючи допоміжну функцію обчислення площі трикутника за формулою Герона.

Вхідні дані

В одному рядку задано 5 дійсних чисел a, b, c, d, f (0 < a, b, c, d, f100), як це показано на рисунку.

Вихідні дані

Вивести площу чотирикутника, обчислену з точністю до 4-х знаків після десяткової крапки.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3 4 4 2 5
Вихідні дані #1
9.7997