eolymp
Задачі

Вибір чисел

Вибір чисел

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 122 MiB

Дано масив цілих чисел. Знайдіть і виведіть найбільшу кількість чисел, які можна вибрати з масиву таким чином, щоб різниця будь-яких двох вибраних чисел була менше або дорівнювала 1.

Вхідні дані

Перший рядок містить розмір масиву n (2n100). Другий рялок місить n чисел - елементи масиву a[0], a[1], ..., a[n-1] (0 < a[i] < 100).

Вихідні дані

Вивести найбільшу кількість чисел, які можна вибрати з масиву таким чином, щоб різниця двох будь-яких вибраних чисел була ≤ 1. Відповідь ≥ 2.

Приклад

Вхідні дані #1
6
4 6 5 3 3 1
Вихідні дані #1
3
Вхідні дані #2
6
1 2 2 3 1 2
Вихідні дані #2
5