eolymp
Yarışlar

Exponentiation

Qüvvətə yüksəltmə

Məsələnin şərti onun adındadır.

Giriş verilənləri

Giriş faylında tək sətirdə boşluqla ayrılmış natural x, n, m (1x, n109, 2m109) ədədləri verilib.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylına yeganə xn mod m ədədini verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2 3 100
Çıxış verilənləri #1
8